Svakklorering

Tilsetning av små konsentrasjoner klor til vann, oftest mindre enn 0,5 g/m3, hovedsakelig for desinfeksjon. Jfr. sterkklorering.

Marginal chlorination, simple chlorination

» VA ordbok