Sterkklorering

Tilsetting av klor til vann i så store konsentrasjoner at klorbehovet overskrides betydelig. Etter sterkklorering er det ofte nødvendig å avklore vannet for å hindre lukt- og smaksulemper. Tilsetting av større klormengder over et kort tidsrom for å uskadeliggjøre mikrobielle og kjemiske forurensninger eller fjerne begroing i rørledninger m.m. betegnes gjerne sjokk-klorering. Jfr. klorbehov, svakklorering, avklorering.

Superchlorination, overchlorination

» VA ordbok