Kontaktstabiliseringsanlegg, biosorpsjonsanlegg

Anlegg for biologisk rensing av avløpsvann etter aktivslammetoden. Returslam luftes i et aktiveringsbasseng før det blandes med innkommende avløpsvann i et kontaktbasseng. Egen enhet for aerob slamstabilisering inngår vanligvis i anlegget.

Biosorption plant, contact-stabilization plant

» VA ordbok