Ion

Atom eller atomgruppe som er blitt elektrisk ladet ved å avgi, eventuelt oppta, ett eller flere elektroner. Ionene transporterer strømmen i en elektrolytt. Jfr. anion, kation.

Ion

» VA ordbok