Anboring

Montering av anboringsklammer og boring av hull på en hovedvannledning (oftest under trykk), for tilknytting av stikkledning.

Tapping

» VA ordbok