Aggressivitet

Vannets evne til å angripe og skade fast materiale (f.eks. betong) ved oppløsing av kalsiumkarbonat.

Aggressivity

» VA ordbok