Agarbakterier

Fellesbetegnelse på bakterier som utvikles på og spalter agar.

Agar bacteria

» VA ordbok