Eufotisk, fotisk

Tilstedeværelse av lys. Om det øvre lag av en vannmasse, der det er nok lys for nettoproduksjon av organisk stoff ved fotosyntese. Jfr. afotisk.

Euphotic

» VA ordbok