Svovelbakterier

Uensartet gruppe som omfatter både fargeløse og klorofyllholdige bakterier. De fargeløse svovelbakteriene har anaerob respirasjon og reduserer sulfat til hydrogensulfid (sulfatreduksjon). De fargede former har fotosyntese der hydrogensulfid oksyderes til svovel og videre til sulfat.

Sulphate bacteria

» VA ordbok