Sulfatreduksjon

Reduksjon av sulfat til hydrogensulfid. Bakteriell sulfatreduksjon er et eksempel på anaerob respirasjon. Jfr. svovelbakterier.

Sulphate reduction

» VA ordbok