Konveksjon

Overføring ved vertikal bevegelse i luft eller væsker. Brukes særlig om varmeoverføring. Jfr. adveksjon.

Convection

» VA ordbok