Sorpsjon

Fellesbetegnelse på adsorpsjon og absorpsjon. Anvendes gjerne når det er tvil om hvilken av disse som foreligger.

Sorption

» VA ordbok