Enkel rankekompostering

Enkel rankekompostering av avvannet slam (d.v.s. minimum tilsetting av strukturmateriale i forholdet ca. 1:1 på volumbasis) vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig margin dersom lagringstiden settes til 2 år. Vending av ranker/hauger 1-2 ganger pr. år vil forbedre slammets bruksegenskaper og redusere luktpotensialet.

» VA ordbok