Gjødselvareforskriften

Dette er en forskrift som regulerer gjødselvaretyper av ulike slag, inklusive avløpsslam. Forskriften setter bl.a krav til innhold av miljøgifter og krav til stabilisering og hygienisering av slammet før bruk.
Gjødselvareforskriften finner du her (åpnes i nytt vindu).

» VA ordbok