Aldehyder

Aldehyder dannes under anaerobe forhold og virker irriterende på øyne og luftveier, samt at de har ubehagelig lukt. Se mer i Wikipedia.

» VA ordbok