CRP

C-reaktiv protein - et mål på inflammasjon/infeksjon.

» VA ordbok