Eksponering

Ytre påvirkninger av helseskadelige faktorer.

» VA ordbok