FEV1

Forsert ekspiratorisk volum: Det volum som pustes ut i løpet av første sekund ved forsert utblåsning (kraftig utblåsning).

» VA ordbok