FVC

Forsert vitalkapasitet: Det luftvolum som pustes ut ved maksimal utpust.

» VA ordbok