Gram-negative/Gram-positive bakterier

En klassifisering av bakterier ut fra en fargeteknikk. Mange Gram-negative bakterier er patogene (sykdomsfremkallende).

Les her på Wikipedia

» VA ordbok