Karbonmonoksid

Er en fargeløs, luktfri gass som er lettere enn luft. Kalles også kullos.
Den bindes sterkere enn oksygenet til hemoglobinet (et molekyl som har som oppgave å transportere oksygen rundt i blodet - se nærmere i Wikipedia) i de røde blodlegemene og blokkerer oksygentransporten til vevene.

» VA ordbok