Inflammasjon

Betennelse, se mer i Wikipedia.

» VA ordbok