Ketoner

Ketoner er organiske komponenter, se mer i Wikipedia. Ketoner dannes under anaerobe forhold. Noen ketoner er meget flyktige og kan ha bedøvende effekter samt ha ubehagelig lukt. Ketoner tas opp gjennom hud og luftveier.

» VA ordbok