Merkaptaner

Avledes av hydrogensulfid og har en meget sterk og irriterende lukt som kan forårsake kvalme og hodepine. Høye konsentrasjoner kan forårsake bevisstløshet.

» VA ordbok