Metan

Er en luktfri gass som er lettere en luft. Den utgjør ikke noen forgiftningsrisiko, men det er en risiko for eksplosjoner ved gitte konsentrasjoner. Sammen med CO2 kan metan også utgjøre en fare for oksygenmangel, da disse gassene kan fortrenge oksygenet i lufta. Se mer i Wikipedia.

» VA ordbok