Prevalens

Forekomst ved et gitt tidspunkt, vanligvis angitt i prosent (%.).

» VA ordbok