Toksisk pneumoni

Et akutt syndrom med influensalignende symptomer.

» VA ordbok