Signifikansnivå

Grensen for å forkaste en påstand som undersøkes. Angis ofte med bokstaven p. Grensen for forkastelse settes ved p<0,05 eller <0,01.

» VA ordbok