Signifikans

Om en påstand er tilfeldig eller ikke.

» VA ordbok