Maursyre

Maursyre er en fargeløs væske.
Les mer på Wikipedia.

» VA ordbok