Kjemikalieforskriften

Forskriftens formål er å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse mot farer knyttet til bruk av kjemikalier, blant annet kreftfremkallende og arvestoffskadelige stoffer. Forskriften omfatter også røyk- og kjemikaliedykking.

Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene blir gjennomført. Forskriften gjelder alle arbeidsplasser der farlige kjemikalier forekommer - også i virksomheter som ikke sysselsetter arbeidstakere.

» VA ordbok