LEL

LEL står for : Lower Explosive Limit.
Eksempelvis aktuelt ved måling av metangass-nivå ved biogassanlegg knyttet til vurdering av eksplosjonsfare.

» VA ordbok