Salpetersyre

Dette er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. Kommer salpetersyren i kontakt med huden merkes det umiddelbart. Den er svært etsende (avhengig av konsentrasjon).
Se mer i Wikipedia.

» VA ordbok