Fortykket slam

Slam som har gjennomgått gravitasjonsfortykking eller maskinell fortykking for å fjerne en del av vanninnholdet (tørrstoffinnhold normalt fra 3 til 7%, vanninnhold: 93-97%).

» VA ordbok