Langtidslagret slam

Avvannet råslam som har ligget i haug eller ranke i minst 3 år, uten tilførsel eller uttak av slam i lagringsperioden.
Langtidslagring av avvannet slam vil tilfredsstille gjødselvareforskriftens hygieniseringskrav med tilstrekkelig sikkerhetsmargin dersom lagringstiden settes til 3 år. Slammet vil fortsatt kunne gi luktulemper og ha dårlige bruksegenskaper.

» VA ordbok