Pasteurisering

Oppvarming til minimum 65 °C i minst 30 minutter (vanligvis 70 grader C i 30 minutter).

» VA ordbok