Stabilisering

Behandling som har som hovedmål å redusere luktulempene ved disponering av slam og annet organisk materiale.

» VA ordbok