Regnbed

Beplantet forsenking i terrenget der vann lagres på overflaten og infiltrer til grunnen eller overvannsnettet.

» VA ordbok