Anoksisk

Oksygenfritt. Brukes ofte i forbindelse med forhold i bunnvann i fjorder.

» VA ordbok