Frekvenskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom størrelse og frekvens (hyppighet) av en variabel. Jfr. varighetskurve.

Frequency curve

» VA ordbok