Grunnvannskille

Grenselinje mellom to grunnvannsområder som drenerer til hvert sitt avrenningsområde.

Ground-water divide

» VA ordbok