Stikkledning

1) På avløpssiden kalles stikkledning uttrekk og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedavløpssystem for området.

2) På vannsiden kalles stikkledning innlegg og brukes om forbindelsesledningen mellom en bygning og hovedvannledning for området.

Service pipe, house connection

» VA ordbok