Zetapotensial

Potensialforskjell mellom det dobbeltlag av ioner som omgir partiklene i en kolloidal løsning (eller suspensjon) og selve væsken. Zetapotensial har betydning for flokkuleringsegenskapene i vann og avløpsvann.

Zeta potential

» VA ordbok