Volumbelastning

Forholdet mellom vannføring og volum av renseteknisk enhet. Angir vannets teoretiske oppholdstid i enheten. Benyttes bl.a. ved sedimenteringsenhet, biologisk filter og luftetank i aktivslamprosessen. Jfr. overflatebelastning.

Volumetric loading

» VA ordbok