Viskositet

Den egenskap hos en væske (eller gass) som bestemmer de indre friksjonskrefter mellom partiklene ved deres innbyrdes bevegelse, dvs. væskens (eller gassens) seighet. Det skilles mellom dynamisk og kinematisk viskositet.

Viscosity

» VA ordbok