Virkningsgrad

Generelt uttrykk for forholdet mellom innsats og utbytte. Er oftest brukt i forbindelse med energi. For pumper betegner virkningsgrad det effektive arbeid pumpen gjør i prosent av den energi som tilføres.

Efficiency

» VA ordbok