Vasspest

Elodea canadensis. Undervannsplante som kan opptre i store mengder i  innsjøer og sakteflytende elver (eutrofieringsindikator). Vasspestinvasjon kan forårsake at andre, høyere vannplanter forsvinner eller reduseres sterkt i antall.

Water weed

» VA ordbok