Varmeveksler

Enhet for indirekte varmeoverføring fra et medium til et annet. Benyttes i VA-teknikken bl.a. ved oppvarming av slam.

Heat exchanger

» VA ordbok