Varighetskurve

Kurve som viser sammenhengen mellom strørrelsen av en variabel og den del av observasjonstiden den variable har hatt minst/høyst samme verdi. Varighetskurve benyttes mye innen hydrologien, og observasjonstiden er da vanligvis ett år. Jfr. frekvenskurve.

Duration curve

» VA ordbok