Vannverk

Anlegg for magasinering, inntak, behandling, fremføring og distribusjon av vann til offentlig og industrielt bruk. Vannverk benyttes også om den organisasjon som eier og driver anleggene.

Water works

» VA ordbok